Nieuwe mediaregulering

“De herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten – een (eerste) overzicht” Mediaforum 2019/2, p. 38 – 42

Anti zwarte piet betoging

Commentaar bij de uitspraak van de Haarlemse voorzieningenrechter van 14 november 2018, Marjority Perspective e.a./Gemeente Zaanstad e.a. Mediaforum 2019/1, p. 33 - 34

Excessieve licentietarieven?

Commentaar bij de uitspraak van de Haarlemse voorzieningenrechter van 14 november 2018, Marjority Perspective e.a./Gemeente Zaanstad e.a. Mediaforum 2019/1, p. 33 - 34

Google en privacy

Commentaar bij de uitspraak van het College van Beroep van de Reclamecode Commissie van 21 december 2017 over het “Google privacy schuifje” Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2018/48, p. 451-459 Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2018/48, p. 451-459

Misbruik machtspositie NS?

“Gedomineerde en aanpalende markten – enkele opmerkingen bij besluit ACM d.d. 22 mei 2017, artikel 24 Mw en artikel 102 VWEU (Aanbesteding Concessie Limburg)”. Markt en Mededinging 2017 5-6

Licenties en mededinging

“Brulotte in Europa? Opmerkingen bij Genentech/Hoechst” – commentaar bij Hof van Justitie EU 7 juli 2016, zaak C-567/14, ECLI:EU:C:2016:526 (Genentech Inc./Hoechst GmbH en Sanofi-Aventis Deutschland GmbH). Markt en Mededinging 2016, nr. 5, p. 199 – 204

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Commentaar bij de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 oktober 2016 inzake de beleidsvrijheid van de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten niet nader te onderzoeken. Mediaforum 2016-8, p. 233 – 235

Regionale omroep

Opinie over de positie van de regionale omroep na wijziging van de Mediawet 2008 Mediaforum 2016-8, p. 217

KPN/Eredivisie

Commentaar bij de uitspraak van de voorzieningenrechter Rb. Midden-Nederland van 29 juli 2016 over de doorgifte van Fox Sports (Eredivisie) door KPN Mediaforum 2016-5/6, p. 167 - 170

Kartel via de e-mail?

“De o.a.f.g. via een simpele mail: HvJ EU houdt vasgt aan Anic-vermoeden in Eturas”. Commentaar bij HvJ EU 21 januari 2016, zaak 74/14 (Eturas) inzake kartelvorming via e-mail verkeer over online platforms Tijdschrift Mededinging in de Praktijk 2016/4, p. 19 – 23