Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Commentaar bij de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 oktober 2016 inzake de beleidsvrijheid van de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten niet nader te onderzoeken. Mediaforum 2016-8, p. 233 – 235