Regionale omroep

Opinie over de positie van de regionale omroep na wijziging van de Mediawet 2008 Mediaforum 2016-8, p. 217