Licenties en mededinging

“Brulotte in Europa? Opmerkingen bij Genentech/Hoechst” – commentaar bij Hof van Justitie EU 7 juli 2016, zaak C-567/14, ECLI:EU:C:2016:526 (Genentech Inc./Hoechst GmbH en Sanofi-Aventis Deutschland GmbH). Markt en Mededinging 2016, nr. 5, p. 199 – 204