Nieuwe mediaregulering

“De herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten – een (eerste) overzicht” Mediaforum 2019/2, p. 38 – 42