Google en privacy

Commentaar bij de uitspraak van het College van Beroep van de Reclamecode Commissie van 21 december 2017 over het “Google privacy schuifje” Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2018/48, p. 451-459 Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2018/48, p. 451-459