Regulering van de kabel

Noot bij HvJ EU 15 november 2013, zaak C-518/11, UPC/Hilversum en Rechtbank Den Haag 29 mei 2014, UPC en Ziggo/Staat. Mediaforum 2014/2, p. 45 – 48