Radiofrequenties

Commentaar bij uitspraak van het CBB van 8 januari 2015 in het geschil tussen Sky Radio en de Minister van EZ over de aan Sky Radio opgelegde vergoeding bij verlenging van haar frequentievergunning.