Portretrecht (Cruijff/Tirion)

Cruijff/Tirion. Commercieel portretrecht, privacy en redelijke vergoeding, Ars Aequi (2013) Op 14 juni 2013 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak tussen Johan Cruijff en Uitgeverij Tirion. De Hoge Raad oordeelde onder meer dat het portretrecht van artikel 21 Auteurswet geen absoluut verbodsrecht behelst. Of een geportretteerde zich tegen publicatie van een niet in opdracht gemaakt portret kan verzetten is afhankelijk van een belangenafweging, waarin het aanbieden van een redelijke vergoeding een rol kan spelen. Meest opvallend is dat de Hoge Raad het commercieel belang van de geportretteerde onderbrengt bij het recht van op privacy van artikel 8 EVRM. Cruijff/Tirion. Commercieel portretrecht, privacy en redelijke vergoeding, Ars Aequi (2013)