Motivering van IE-beslissingen

Motiveren in IE-zaken, deLex (2011) De kern vraag die altijd beantwoord moet worden is: lijkt het te veel? Daarbij gaat het om de punten van overeenstemming en de punten van verschil zowel tussen het beweerdelijk beschermde object en het beweerdelijk inbreukmakend object als tussen deze beide objecten en ‘de rest van de markt’. De kern van de motivering van een vonnis of pleitnota in een IE-geschil kan als volgt worden samengevat. -Is de conclusie ‘inbreuk’: benadruk dan de punten van overeenstemming en benoem ze als beschermde kenmerken (nieuw / oorspronkelijk / creatief / onderscheidend) -Is de conclusie ‘geen inbreuk’: benadruk dan de punten van verschil en benoem de punten van overeenstemming als onbeschermde kenmerken (technische bepaald / beschrijvend / gebruikelijk (stijl, mode of trend)). In veel IE-zaken, met name bij de bescherming van vormgeving, wordt tegelijk een beroep gedaan op auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en/of slaafse nabootsing (onrechtmatige daad). Voor het oordeel dat sprake is van inbreuk of niet maakt het ingeroepen recht niet altijd veel verschil, maar in de motivering van een vonnis of in een pleitnota dienen deze rechtsgronden altijd strikt te worden gescheiden. Ieder IE-recht kent zijn eigen terminologie en het is van belang dat steeds de juiste termen worden gebruikt. Motiveren in IE-zaken, deLex (2011)