Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)

Commentaar bij de uitspraak van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie van 1 april 2015 inzake de klacht van de FNV over de “zorgspotjes” waarin het ministerie van VWS het nieuwe zorgstelsel toelicht. IER 2015/52