Google en het recht vergeten te worden

Een jaar later: de receptie van 'het recht vergeten te worden' in de Nederlandse rechtspraak. Artikel over de manier waarop de Nederlandse rechtspraak vorm geeft aan het arrest van het Hof van Justitie van 13 mei 2014 inzake Google Spain. Mediaforum 2015-4, p. 141 - 148