Portretrecht

In ’t Schaep met de Vijf Pooten is een financieel belang bij verzet tegen de publicatie van een portret als redelijk belang in de zin van art. 21 Aw erkend. Dit belang geldt echter niet voor iedereen: volgens de Hoge Raad kan van een redelijk financieel belang sprake zijn wanneer de populariteit van geportretteerden, verworven in de uitoefening van hun beroep van dien aard is dat een commerciële exploitatie van de populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking van de portretten mogelijk wordt. Beroemde artiesten en sporters bezitten een dergelijke verzilverbare populariteit en kunnen op grond daarvan vrij eenvoudig optreden tegen commercieel gebruik van hun portret. Maar hoe zit het met het commercieel gebruik van portretten van niet beroemde personen, personen zoals u en ik. Kunnen wij ons verzetten tegen een commerciële exploitatie van ons portret? Het commercieel belang van de onbekende, In: D.J.G. Visser (red.), Commercieel Portretrecht (30 jaar ’t schaep met de 5 pooten), p. 75-82.