Online diensten over de grens

Commentaar op het voorstel van de Europese Commissie om consumenten in de hele EU recht op toegang te geven tot online content. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2016, afl. 2, p. 61 - 67