Near-net verplichting

Commentaar bij de uitspraak van het CBb van 3 september 2015 inzake de door ACM aan KPN opgelegde “near-net” net verplichting Mediaforum 2016-3, p. 98 - 102