Auteursrecht-trollen. Hoe ze te herkennen en hoe ze te bestrijden.

Auteursrecht-trollen zijn bedrijven die vergoedingen incasseren die veel hoger zijn dan gebruikelijke vrijwillige licentievergoedingen. Zij doen dit door gebruikers op verschillende manieren onder druk te zetten. Deze bijdrage gaat over auteursrecht-trollen en hun gedrag, de redenen waarom ze bestaan en hoe zij bestreden kunnen worden Dirk Visser, Charlotte Vrendenbarg en Bram Bogaerts AMI 2020/5, p.141- 150