Misbruik machtspositie en vrij verkeer van diensten

Procedure rond de beweerde misbruik van machtspositie en inbreuk op vrij verkeer van diensten door de Stichting Garantiefonds Reisgelden

Vergoedingen freelance journalisten en fotografen

Procedure over vergoeding van freelance journalisten en fotografen en het auteurscontractenrecht.

Geografische herkomstbenamingen

Procedure over gebruik van beschermde benaming voor sterke drank als toevoeging aan bier.