Advocaten die langer dan 3 jaar werkzaam zijn moeten van de Orde van Advocaten hun specialisatie vermelden in het rechtsgebiedenregister van de Orde.
Dirk Visser, Jacqueline Schaap, Paul Kreijger, Patty de Leeuwe en Jasper Klopper zijn allemaal geregistreerd in dat register in het rechtsgebied intellectueel eigendom.
Paul Kreijger is ook geregistreerd in de rechtsgebieden mededingingsrecht en privacy.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.