Auteursrecht-trollen. Hoe ze te herkennen en hoe ze te bestrijden.

Auteursrecht-trollen zijn bedrijven die vergoedingen incasseren die veel hoger zijn dan gebruikelijke vrijwillige licentievergoedingen. Zij doen dit door gebruikers op verschillende manieren onder druk te zetten. Deze bijdrage gaat over auteursrecht-trollen en hun gedrag, de redenen waarom ze bestaan en hoe zij bestreden kunnen worden Dirk Visser, Charlotte Vrendenbarg en Bram Bogaerts

Brexit; update intellectuele eigendom

Bb 2021/41 in vervolg op: "Brexit: mogelijke gevolgen voor het intellectuele eigendomsrecht" Bb 2016/76. Bijna vijf jaar geleden stemden de Britten voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) uit de Europese Unie (‘EU’). Inmiddels is Brexit een feit. Op 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten. Na jaren van onderhandelingen is eind 2020 de handels- en samenwerkingsovereenkomst (hierna ook: Trade and Cooperation Agreement, afgekort TCA) tot stand gekomen die als basis moet dienen voor de toekomstige relatie tussen beide partijen.