Privacy en cookies

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website en om de werking van onze website te optimaliseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden altijd zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Gebruik van cookies

Wij maken geen gebruik van cookies.

Plausible

Wij maken geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. We gebruiken de privacy first analyse tool van Plausible; Deze voldoet aan de hoge privacy richtlijnen volgens de GDPR, CCPA en PECR.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons kantoor heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

info@ipmc.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.