Slaafse nabootsing

Slaafse nabootsing is de aanduiding voor zogenaamde ‘nodeloos verwarringwekkende’ nabootsing van vormgeving die op grond van de regels over onrechtmatige daad (artikel 163 boek 6 Burgerlijk Wetboek) kan worden verboden. Hoofdregel is dat nabootsen is toegestaan als een voorwerp niet beschermd wordt door een wettelijke intellectueel eigendomsrecht (bijvoorbeeld octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht of modellenrecht). Zelfs verwarringwekkend nabootsen is toegestaan, mits die verwarring onvermijdelijk is in verband met de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid van het gebruiksvoorwerp in kwestie. Nodeloos verwarringwekkend nabootsen is echter niet toegestaan.