Volledige proceskosten veroordeling

In rechtszaken op het gebied van de intellectuele eigendom wordt de verliezende partij in principe veroordeeld in de volledige proceskosten, inclusief advocaatkosten van de tegenpartij. Dat is in andere rechtszaken niet het geval, maar bij intellectuele eigendom wel. Dit kan er toe leiden dat een eiser die gelijk krijgt al zijn kosten vergoed krijgt. Het kan er ook toe leiden dat een eiser die verliest de volledige kosten van zijn tegenpartij moet betalen. Voor de gedaagde partij geldt hetzelfde. Hierdoor zijn de risico’s van procederen in IE zaken groter dan in andere zaken. Het is vaak alles of niets. Soms beslist de rechter dat beide partijen deels gelijk en deels ongelijk krijgen en moeten beide partijen hun eigen kosten dragen.
De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken is gebaseerd op artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering