Samenwerking tussen ondernemingen

Ondernemingen kunnen op allerlei manieren en op allerlei vlakken met elkaar samenwerken; van gezamenlijke inkoop of het delen van een productiefaciliteit tot het opzetten van R&D activiteiten of een gezamenlijke marketingcampagne. Daarmee realiseren de deelnemers bepaalde voordelen (bijvoorbeeld kostenbesparing bij gezamenlijke inkoop of het beperken van milieuvervuiling bij het delen van productiefaciliteiten).

Wanneer concurrenten bij die samenwerking zijn betrokken kan het zinvol zijn om een check doen op eventuele concurrentie-effecten, zeker naar mate de samenwerking “dichter op de markt” zit; gezamenlijke inkoop zal minder snel problematisch zijn dan, bijvoorbeeld, gezamenlijke marketing of reclame.

Zolang de samenwerking niet in feite neerkomt op een kartel, kan vaak veel; bovendien kunnen mogelijk  voor de concurrentie nadelige aspecten vaak worden ondervangen met bijkomende afspraken, bijvoorbeeld om te voorkomen dat in het kader van de samenwerking ook onnodig concurrentiegevoelige informatie wordt gedeeld.

Let op: soms is een samenwerking zodanig opgezet dat er een “concentratie” aan de orde is die vooraf aangemeld moet worden, namelijk in geval de samenwerking de vorm aanneemt van een zelfstandige onderneming met eigen middelen (personeel, financiën, faciliteiten) en een zelfstandige marktpositie. Maar daarbuiten moeten partijen zelf beoordelen of hun samenwerking mogelijk is zonder dat ze vooraf goedkeuring kunnen verkrijgen. Zowel de ACM als de Europese Commissie hebben richtsnoeren opgesteld voor de beoordeling van veel voorkomende samenwerkingen.