Plagiaat

Plagiaat is geen term die in de wet voorkomt en er bestaat geen vast definitie van. Van plagiaat is sprake wanneer iemand werk presenteert als origineel en door hem zelf gemaakt en geschreven, terwijl het is overgenomen uit het werk van een ander. Plagiaat kenmerkt zich in de regel door misleiding en kwade trouw (opzet).
Plagiaat kan auteursrechtinbreuk opleveren wanneer een (deel van een) auteursrechtelijk werk van een ander wordt overgenomen zonder bronvermelding en er geen beperking op het auteursrecht van toepassing is. Er wordt echter ook van plagiaat gesproken als iemand (niet auteursrechtelijk beschermbare) wetenschappelijke ideeën van een ander als zijn eigen ideeën presenteert. Er is dan geen sprake van auteursrechtinbreuk, maar wél van handelen in strijd met geldende normen ten aanzien van wetenschappelijke integriteit en mogelijk van een onrechtmatige daad.
Wanneer sprake is van overname van werk van een ander mét bron- en naamsvermelding is er geen sprake van plagiaat, maar kan er wel sprake zijn van auteursrechtinbreuk. Naamsvermelding is immers geen rechtvaardiging voor het zonder toestemming overnemen van andermans auteursrechtelijk beschermde werk.