Onrechtmatige daad

Naast de specifieke wettelijke bescherming van rechten (van bijvoorbeeld intellectuele eigendom) bestaat in Nederland in bepaalde gevallen de mogelijkheid om een beroep te doen op de aanvullende werking van de algemene regels met betrekking tot onrechtmatige daad (artikel 163boek 6 Burgerlijk Wetboek)
“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond”.
‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt’ is een vage norm die door rechter in concrete gevallen moet worden ingevuld.
De bescherming tegen slaafse nabootsing is bijvoorbeeld gebaseerd op de onrechtmatige daad, evenals bescherming tegen plagiaat en onrechtmatige perspublicaties.