Namaak

Namaak klinkt vaak negatief en doet denken aan slechte kwaliteit, maar namaken is op zichzelf niet verboden. Het namaken van voorwerpen die niet (meer) door een wettelijk recht worden beschermd is niet verboden, maar in de regel juist toegestaan. Denk aan het normale filterzakje. Dat is ooit, aan het begin van de twintigste eeuw geoctrooieerd geweest, maar als al heel lang rechtenvrij. Namaak van niet meer beschermde voorwerpen is alleen verboden als er sprake is van nodeloos verwarringwekkende slaafse nabootsing. Namaak van voorwerpen uitsluitend voor eigen gebruik is meestal ook toegestaan, zelfs als het voorwerp voor wettelijke bescherming in aanmerking komt. Namaak van wél beschermde voorwerpen met het oog op verkoop of verspreiding is in de regel niet toegestaan. Dat kan dan op grond van het toepasselijke recht (auteursrecht, octrooirecht of modellenrecht) worden verboden.