Kopie

Het woord kopie heeft veel betekenissen. Een kopie kan een ‘reproductie’ of ‘verveelvoudiging’ zijn die op grond van het auteursrecht of het modellenrecht kan worden verboden.
Een kopie voor eigen gebruik is echter op grond van een beperking op het auteursrecht toegestaan, op voorwaarde dat de kopie afkomstig is uit een legale bron. Voor het maken digitale privé-kopieën bestaat een auteursrechtelijke heffing op pc’s, laptops, tablets, smartphones en blanco cd’s en dvd die bij importeurs wordt geïncasseerd door bijvoorbeeld Stichting de Thuiskopie. Voor fotokopieën voor intern gebruik binnen bedrijven en instellingen is vaak een vergoeding verschuldigd aan Stichting Reprorecht.