Idee

Een algemeen abstract idee komt, hoe origineel ook, niet voor bescherming in aanmerking. Alleen nieuwe, inventieve en concrete technische ideeën met een concrete technische toepassing kunnen via het octrooirecht worden beschermd.
Wetenschappelijk ideeën en theorieën zijn niet te beschermen. Wel kan het overnemen van andermans wetenschappelijke ideeën en die als eigen ideeën presenteren als onrechtmatige daad in de vorm van plagiaat worden tegen gegaan. Maar mét naamsvermelding mogen wetenschappelijke ideeën altijd worden overgenomen. Als wetenschappelijke ideeën gemeengoed zijn geworden is naamsvermelding niet meer nodig.
Creatieve ideeën als zodanig zijn helemaal niet te beschermen. Alleen gedetailleerd uitgewerkte creatieve ideeën zoals uitgewerkte televisieprogrammaformats. Die kunnen wel in aanmerking komen voor auteursrechtelijke formatbescherming.