Hof van Justitie EU

Het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg (afgekort HvJ EU, tot eind 2009: HvJ EG) is de hoogste rechter voor veel rechten op het gebied van de intellectuele eigendom en het mededingingsrecht.
Het HvJ EU beantwoord ‘vragen van uitleg’ van nationale rechters over de uitleg van Europese regelgeving en internationale verdragen die in de EU in nationale regelging zijn opgenomen. Het is niet mogelijk om als partij in een nationale rechtszaak van een beslissing van de Hoge Raad in beroep te gaan bij het HvJ EU.
Het is wel mogelijk bij het HvJ EU in beroep te gaan tegen beslissingen van het OHIM (het Europese merken en modellenbureau in Alicante) en tegen beschikkingen van de Europese Commissie. Men komt dan eerst terecht bij het Gerecht van de EU en kan van de beslissing van die instantie dan weer in beroep bij het Hof van Justitie van de EU.