Collectief beheer

Het auteursrecht en de naburige rechten worden voor een belangrijk deel uitgeoefend door zogenaamde Collectieve Beheers Organisaties (CBO’s). Omdat individuele uitoefening van auteursrechten in veel situaties onpraktisch is, dragen auteursrechthebbenden hun auteursrecht vaak over aan dit soort organisaties om het auteursrecht namens hen uit te oefenen. Het bekendste voorbeeld is BumaStemra, de organisatie die de auteursrechten van componisten en tekstdichters collectief uitoefent. Daarnaast zijn er een groot aantal bekende en minder bekende organisaties, zoals Sena (voor de naburige rechten uitvoerende kunstenaars en producenten ten aanzien van geluidsopnames), Videma (voor films), Pictoright (voor beeldmakers), Lira (voor schrijvers), Vevam (voor regisseurs), Norma (voor de visuele rechten van uitvoerende kunstenaars). Er zijn ook een aantal wettelijke, zogenaamde ‘eigen recht organisaties’, die op grond van de wet vergoedingen incasseren en verdelen. Dat zijn bijvoorbeeld Stichting de Thuiskopie, Stichting Reprorecht en Stichting Leenrecht.

Collectieve Beheers Organisaties zijn verenigd in Voi©e en staan op grond van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten onder toezicht van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA).