Bewijsbeslag

Het is mogelijk om beslag te leggen op bewijsmateriaal dat zich onder een tegenpartij bevindt. Voor IE-zaken is dat vastgelegd in artikel 1019a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit kan nuttig zijn als bewijsmateriaal anders dreigt te verdwijnen. Een bewijsbeslag moet altijd gevolgd worden door een rechtszaak tegen de partij onder wie het beslag is gelegd. Het bewijsmateriaal kan pas worden ingezien na afloop van die rechtszaak. Een bewijsbeslag kan dus niet gebruikt worden om vast te stellen of er sprake is van IE-inbreuk om daarna te beslissen om wel of niet een rechtszaak te beginnen.