Visser Schaap & Kreijger is een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom, media en mededinging.

Intellectuele Eigendom

Intellectuele eigendom (‘IE’) is de verzamelnaam voor een aantal verschillende rechten met niet-tastbare onderwerpen, zoals merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht, (bescherming van vormgeving), auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht en octrooirecht.

Media

Het recht met betrekking tot media kent zeer uiteenlopen deelgebieden zoals (publiekrechtelijk) mediarecht, onrechtmatige uitingen, (persrecht), portretrecht, reclamerecht, sponsoring, productplacement, filmrecht, elektronische communicatie, openbaarheid van bestuur en privacy.

Mededinging

Het mededingingsrecht omvat distributie/agentuur, het (publiekrechtelijke) mededingingsrecht, markt en overheid, aanbesteding, recht met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken, bescherming van knowhow, slaafse nabootsing, productregulering, consumentenrecht, e-commerce, telecommunicatierecht en sectorspecifieke regelgeving.

Advocaten

Onderwerpen

Oriëntatie op onze specialismen

Bekijk onderwerpen

Contact

Neem contact op

020-7238900