Home Advocaten Dirk Visser

Dirk Visser

Procedures

Procedure over de vraag of Blendle inbreuk maakt op de auteursrechten van de bij Pictoright aangesloten partijen

Procedure bij Europees Hof van Justitie (HvJ EU) over de vraag of de verkoop van een mediaspeler waarmee kan worden gestreamd uit illegale bron een „mededeling aan het publiek” in de zin van de Auteursrechtrichtlijn is

Procedure over de afgifte van persoonsgegevens van de aanbieder e-books via Google Play.

Publicaties

Eind 2017 sloten de universiteiten met de uitgevers een overeenkomst over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal ter toelichting bij het onderwijs.

Kroniek van de intellectuele eigendom (verschenen in NJB, 19 april 2019, nr. 828, p. 1048 - 1057)

Publicatie over de 'basisemoties', de 'basisspelers' en het belang van ‘de rest van de markt’ in IE zaken.

Contact