Home Lawyers Dirk Visser

Dirk Visser

Procedures

Procedure over het herhaaldelijk te kwader trouw registreren van het bekende merk Porsche.

Beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de beslissing van OPTA om toegangsverplichtingen op te leggen aan kabelexploitanten.

Procedure rond de beweerde misbruik van machtspositie en inbreuk op vrij verkeer van diensten door de Stichting Garantiefonds Reisgelden

Publicaties

In deze bijdrage wordt geprobeerd om de ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’ uit te leggen.

Per 7 juni 2021 verandert het auteurscontractenrecht.

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 04-6-2021 − AFL. 22

Zowel bij onderscheidende als bij beschrijvende handelsnamen is verwarringsgevaar het enige inbreukcriterium, maar de vrijhoudingsbehoefte wordt erkend.

NEDERLANDS JURISTENBLAD − 23-4-2021 − AFL. 16

Contact