HomeAdvocatenDirk Visser

Dirk Visser

Procedures

Procedure over de vraag of voor de verlenging van een uitlening een vergoeding verschuldigd is.
Procedure over de vraag of voor knipselkranten door middel van een auteursrechtvoorbehoud een vergoedingsplicht kan worden afgedwongen.
Procedure over de vraag of privé kopiëren uit illegale bron toegestaan is.

Publicaties

Publicatie over de 'basisemoties', de 'basisspelers' en het belang van ‘de rest van de markt’ in IE zaken.

Publicatie over de vraag wanneer voor het gebruik van een portret een redelijke vergoeding verschuldigd is en volstaat.

Cruijff/Tirion. Commercieel portretrecht, privacy en redelijke vergoeding, Ars Aequi (2013)

Publicatie over hoe beslissingen en processtukken in IE-zaken moeten worden gemotiveerd.

Motiveren in IE-zaken, deLex (2011)

Contact