Onderwerpen

Wij zijn enthousiast over ons vak en hechten er aan onze kennis met onze cliënten te delen. Visser Schaap & Kreijger biedt u dan ook graag een eerste oriëntatie en introductie op de onderwerpen waar ons kantoor zich mee bezig houdt.
Home Onderwerpen

Intellectuele Eigendom

Intellectuele eigendom (‘IE’) is de verzamelnaam voor een aantal verschillende rechten met niet-tastbare onderwerpen, zoals merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht, (bescherming van vormgeving), auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht en octrooirecht.

Media

Het recht met betrekking tot media kent zeer uiteenlopen deelgebieden zoals (publiekrechtelijk) mediarecht, onrechtmatige uitingen, (persrecht), portretrecht, reclamerecht, sponsoring, productplacement, filmrecht, elektronische communicatie, openbaarheid van bestuur en privacy.

Mededinging

Het mededingingsrecht omvat distributie/agentuur, het (publiekrechtelijke) mededingingsrecht, markt en overheid, aanbesteding, recht met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken, bescherming van knowhow, slaafse nabootsing, productregulering, consumentenrecht, e-commerce, telecommunicatierecht en sectorspecifieke regelgeving.

Onderwerpen op alfabetische volgorde

Contact

Staat het begrip dat u zoekt er niet bij? Neem contact op met het kantoor of een van onze advocaten voor meer informatie.

020 7238900