Home Kantoor

Visser, Schaap & Kreijger

Advocatenkantoor Visser Schaap & Kreijger is gespecialiseerd in intellectuele eigendom, media en mededinging.
De partners van het kantoor hebben jarenlange ervaring als advocaat. Zij hebben eerder gewerkt bij grote kantoren en een vooraanstaand Nederlands niche kantoor. De cliënten van het kantoor zijn onder andere producenten, omroepen, uitgevers, ontwerpers, retailbedrijven, merkhouders, adverteerders en non-profit organisaties in binnen- en buitenland.
De advocaten van het kantoor adviseren, bemiddelen en procederen op alle niveaus, van kort geding tot het Hof van Justitie van de Europese Unie, op het gebiedvan hun specialismen. Zij adviseren ook andere advocaten en geven second opinions en legal opinions. Daarnaast maken zij contracten op het gebied van onder andere auteursrecht, merkenrecht, portretrecht, databanken, reclame, media, agentuur en distributie.
Visser Schaap & Kreijger is opgericht in 2015 en gevestigd in Amsterdam.

Intellectuele Eigendom

Intellectuele eigendom (‘IE’) is de verzamelnaam voor een aantal verschillende rechten met niet-tastbare onderwerpen, zoals merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht, (bescherming van vormgeving), auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht en octrooirecht.

Media

Het recht met betrekking tot media kent zeer uiteenlopen deelgebieden zoals (publiekrechtelijk) mediarecht, onrechtmatige uitingen, (persrecht), portretrecht, reclamerecht, sponsoring, productplacement, filmrecht, elektronische communicatie, openbaarheid van bestuur en privacy.

Mededinging

Het mededingingsrecht omvat distributie/agentuur, het (publiekrechtelijke) mededingingsrecht, markt en overheid, aanbesteding, recht met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken, bescherming van knowhow, slaafse nabootsing, productregulering, consumentenrecht, e-commerce, telecommunicatierecht en sectorspecifieke regelgeving.

Advocaten